Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad Ambr

Crynodeb o'r argymhellion

  • Dylai mesurau ansawdd ac amser ymateb barhau i gael eu cyhoeddi er bod angen iddynt adlewyrchu cyfnod gofal cyfan y claf.
  • Dylid datblygu mesurau mewn cydweithrediad â chleifion.
  • Dylai fod rhaglen ymgysylltu i sicrhau eglurder ar rôl gwasanaethau ambiwlans brys a sut mae galwadau'n cael eu blaenoriaethu a'u categoreiddio.
  • Rhaid bod digon o glinigwyr yn y canolfannau cyswllt i sicrhau bod cleifion yn derbyn y lefel fwyaf priodol o ofal.
  • Rhaid i'r gwasanaeth ambiwlans sicrhau bod adnoddau a gynlluniwyd yn ddigonol i ateb y galw disgwyliedig.
  • Rhaid i'r gwasanaeth ambiwlans gyflawni yn erbyn ei adnodd arfaethedig.
  • Rhaid i Fyrddau Iechyd gymryd camau priodol i sicrhau bod oriau coll i ambiwlansys y tu allan i ysbytai yn lleihau.
  • Rhaid i'r arosiadau hiraf i gleifion yn y gymuned leihau.