Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Gwasanaeth Ambiwlans

Diweddariad AWST 2023: Mae gwall ym manyleb dechnegol STEM wedi creu achos / cydymffurfio cysylltiedig yn anghysondeb.  Mae'r fanyleb wedi'i gywiro a'i diweddaru codio cysylltiedig.  Mae data ASI STEMI wedi'i ail-redeg a'i ddiweddaru yn unol â hynny yn ôl i fis Awst 2022. Mae'r diweddariad hwn yn dangos newid sylweddol i lawr yn nifer yr achosion gyda chynnydd mewn cydymffurfiad cyffredinol.

Cyhoeddiad

Mae Dangosyddion y Gwasanaethau Ambiwlans bellach yn cael eu cyhoeddi bob mis yn hytrach nag yn chwarterol, isod fe welwch ddangosfwrdd rhyngweithiol yn dilyn y Model Ambiwlans 5-Cam:

Cam 1: Helpwch fi i ddewis

 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a GIG 111 Data Teleffoni a Gwefan Cymru

Cam 2: Atebwch fy ngalwad

 • Brysbennu galwadau cychwynnol (trin galwadau brys) ac uwch (clinigol) gan gynnwys data galwyr aml
 • Tueddiad digwyddiadau dros amser yn ôl categori, y ddau wasanaeth a Phrotocolau System Anfon â Blaenoriaeth Feddygol

Cam 3: Dewch i fy ngweld

 • Dadansoddiad categori digwyddiad fesul Bwrdd Iechyd Lleol gan gynnwys data Ymatebwyr Cymunedol ac Ymatebwyr Lifrai
 • Data ymateb i ddigwyddiad yn ôl categori (COCH, AMBR, GWYRDD)
 • Perfformiad COCH (adnodd ambiwlans yn cyrraedd o fewn 8 munud 65% o'r amser ar gyfer argyfyngau sy'n bygwth bywyd)

Cam 4: Rhowch driniaeth i mi

 • Digwyddiadau sy'n arwain at beidio â chludo i'r ysbyty
 • Dangosyddion Clinigol* yn ymwneud ag Ataliad y Galon: Dychwelyd Cylchrediad Digymell (ROSC), Strôc, SEPSIS, STEMI, Confylsiwn Twymyn, Hypoglycemia a Chlun wedi torri

Cam 5: Ewch â fi i'r ysbyty

 • Digwyddiadau sy'n arwain at gludiad i ysbyty yn ôl math o ysbyty
 • Hysbysu adnoddau o gyrraedd i drosglwyddo claf
 • Argaeledd adnoddau ar ôl trosglwyddo claf
 • Oriau a gollwyd yn dilyn arosiadau trosglwyddo

* Mae casglu Dangosyddion Clinigol ac adrodd wedi newid yn dilyn cyflwyno Cofnod Clinigol Claf Electronig (ePCR) o fewn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac fe'i hataliwyd ym mis Rhagfyr 2021 i ganiatáu cyflwyno'r ePCR, fel y cyfryw nid oes unrhyw ddata dangosyddion clinigol yn cael ei adrodd ar gyfer Rhagfyr 2021, Ionawr, Chwefror a Mawrth 2022. O fis Ebrill 2022 ymlaen, mae data dangosyddion clinigol ar gyfer Strôc, cnawdnychiant myocardaidd codiad ST (STEMI), Hypoglycemia a Thorri Gwddf y Femur wedi'u cyhoeddi gyda dangosyddion clinigol eraill yn dod ar-lein yn dilyn gwiriadau ansawdd a sicrwydd.

Mae pob adran o'r dangosfwrdd yn cynnwys ciplun o ddangosyddion perthnasol y gellir eu hidlo naill ai ar lefel Cymru (os yw ar gael) neu lefel Bwrdd Iechyd Lleol. Defnyddiwch y saeth ar waelod ochr dde'r dangosfwrdd i'w ehangu i'r sgrin lawn a defnyddiwch y saethau chwith a dde i lywio.

Mae'r dangosfwrdd isod yn uniaith Saesneg ar hyn o bryd, mae gwaith yn mynd ymlaen i ddod a fersiwn Gymraeg yn ei bryd.

Mae’r Dangosyddion Gwasanaeth Ambiwlans (Dangosyddion Ansawdd Ambiwlans gynt) wedi’u cynhyrchu ers mis Hydref 2015, i allforio copi llawn o’r set ddata lefel Cymru cliciwch yma, i allforio copi llawn o set ddata’r Bwrdd Iechyd Lleol cliciwch yma, mae’r rhain yn disodli’r adroddiadau chwarterol unigol blaenorol. Mae data metadata ar gael hefyd a gellir dod o hyd iddo trwy glicio yma yn ogystal â rhestr lawn o ddisgrifyddion dangosyddion a geir trwy glicio yma. Cynhyrchwyd dogfen naratif a throsolwg i gyd-fynd â'r datganiad data y gellir ei lawrlwytho yma.

Y diweddariad nesaf a drefnwyd yw dydd Iau 21Rhagfyr 2023 am 09:30am

StatsWales

Mae StatsWales yn wasanaeth rhad ac am ddim gan Lywodraeth Cymru sy’n galluogi defnyddwyr i weld, trin, creu a lawrlwytho tablau o ddata Cymreig.

Isod mae dolenni i'r wybodaeth gryno am wasanaethau ambiwlans brys.

Mae'r ffeiliau canlynol hefyd ar gael gan StatsWales: