Neidio i'r prif gynnwy

Metadata ASI

Gwybodaeth Lefel Uchel

Teitl
Dangosyddion Ansawdd Ambiwlans yn ôl ardal a mis

Diweddariad diwethaf
19 Mai 2022

Diweddariad nesaf
23 Mehefin 2022

Sefydliad cyhoeddi
Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys

Ffynhonnell 1
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

E-bost cyswllt
nccu.corporateservices@wales.nhs.uk

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadgyfuno daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Ieithoedd dan sylw
Cymraeg a Saesneg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ail-ddefnyddio'r data hwn yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng

Gwybodaeth Gryno

Disgrifiad cyffredinol
Comisiynir gwasanaethau ambiwlans brys gan y saith Bwrdd Iechyd Lleol ar ran pobl Cymru drwy'r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB). Mae gwasanaethau ambiwlans brys ar gyfer poblogaeth Cymru ac unrhyw un sy’n ymweld â Chymru yn cael eu darparu gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (YGAC). Mae PGAB wedi datblygu set o Ddangosyddion Ansawdd Ambiwlans i fonitro a gwella perfformiad ar draws y Llwybr Gofal Ambiwlans 5 Cam: Helpa Fi i Ddewis; Atebwch Fy Ngalwad; Dewch I'm Gweld; Rhowch Driniaeth i Mi a Mynd â Fi i'r Ysbyty

Casglu a chyfrifo data
Darperir y data gan Wasanaethau Digidol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Amlder cyhoeddi
Yn fisol

Cyfnodau cyfeirio data
Yn fisol o fis Hydref 2015

Gwybodaeth Ansawdd Ystadegol

Cyflwynir data gan Wasanaethau Digidol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a'u hallforio i daenlen EXCEL pellach a'u diweddaru i PowerBI; cynhelir gwiriadau dilysu, gan gynnwys tueddiadau misol, ac ymdrinnir ag unrhyw ymholiadau gan Dîm Pwyllgor Gwasanaethau Digidol / Gwasanaethau Ambiwlans Brys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru cyn cyhoeddi.