Neidio i'r prif gynnwy

Tasglu Argaeledd Ambiwlansys y Comisiynydd

Ar 16 Ionawr 2020, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad ysgrifenedig:

Canfu'r Adolygiad Amber mai 'argaeledd ambiwlans' oedd y prif benderfynydd ar gyfer prydlondeb ymateb Amber. Nododd yr adolygiad ystod o faterion sy'n lleihau argaeledd adnoddau ambiwlans a manylodd ar nifer o argymhellion i alluogi gwella. Gwnaed cynnydd yn erbyn yr argymhellion hyn, ond credaf fod angen mwy o waith i wneud y gwelliannau angenrheidiol o ran cyflenwi ambiwlans. Mae'n amlwg, o ystyried yr amgylchedd gweithredu cyfnewidiol, na ellir cyflawni gwelliannau i ymateb Amber ar wahân i'r materion argaeledd ambiwlans ehangach.

Rwyf wedi penderfynu sefydlu Tasglu Argaeledd Ambiwlansys y Comisiynydd i arwain:

  • gweithredu argymhellion o adolygiad annibynnol “Galw a Gallu” a gomisiynwyd yn ddiweddar;
  • cyflwyno llwybrau amgen ac atebion yn y gymuned yn gyflym i atal trosglwyddo na ellir ei osgoi i adrannau brys;
  • optimeiddio'r broses trosglwyddo ambiwlans;
  • gwelliant mewn perfformiad Coch, a
  • adeiladu ar y cynnydd a wnaed gan y Rhaglen Weithredu Adolygiad Ambr.

Bydd y tasglu yn cael ei gadeirio ar y cyd gan Brif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwlans a Chyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) Cymru, gydag aelodaeth gan arweinwyr perthnasol o bob rhan o'r system iechyd a gofal cymdeithasol.