Neidio i'r prif gynnwy

Tasglu

Mae Tasglu Argaeledd Ambiwlans y Comisiynydd yn cael ei gadeirio ar y cyd gan Brif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwlans a Chyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys Cymru, a daw’r aelodau o blith arweinwyr perthnasol o bob rhan o’r system iechyd a gofal cymdeithasol.

Ar 16 Ionawr 2020, cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad ysgrifenedig:

Canfu Adolygiad Amber mai 'argaeledd ambiwlans' oedd y prif benderfynydd ar gyfer prydlondeb ymateb Amber. Nododd yr adolygiad amrywiaeth o faterion sy'n lleihau argaeledd adnoddau ambiwlans a manylodd ar nifer o argymhellion i alluogi gwelliant. Mae cynnydd wedi’i wneud yn erbyn yr argymhellion hyn, ond credaf fod angen mwy o waith i wneud y gwelliannau angenrheidiol o ran darparu ambiwlansys. Mae’n amlwg, o ystyried y newid yn yr amgylchedd gweithredu, na ellir cyflawni gwelliannau i ymateb Amber ar wahân i’r materion ehangach o ran argaeledd ambiwlansys.

Penderfynwyd sefydlu Tasglu Argaeledd Ambiwlans i arwain:

  • gweithredu argymhellion o adolygiad annibynnol “Galw a Gallu” a gomisiynwyd yn ddiweddar;
  • cyflwyno llwybrau amgen a datrysiadau cymunedol yn gyflym i atal trosglwyddiad anochel i adrannau brys;
  • optimeiddio'r broses trosglwyddo ambiwlans;
  • gwelliant mewn perfformiad Coch, a
  • adeiladu ar y cynnydd a wnaed gan Raglen Weithredu Adolygiad Ambr.