Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i Bwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC)

Mae’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys yn Gydbwyllgor o holl fyrddau iechyd Cymru, ac mae’n gyfrifol am gynllunio a sicrhau gwasanaethau ambiwlans digonol i’r boblogaeth. Mae Prif Weithredwr pob bwrdd iechyd yn aelod o’r Pwyllgor ac maent yn comisiynu gwasanaethau ambiwlans brys a di-argyfwng ar y cyd sy’n cynnwys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS Cymru – Ambiwlans Awyr Cymru).

Y newyddion diweddaraf

Mae Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys ar gyfer 2022/25 wedi’i dderbyn a’i nodi gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae’n disgrifio ein rhaglen waith a’r hyn sydd i’w gyflawni ar gyfer y tair blynedd nesaf. I weld y ddogfen lawn ac amodau atebolrwydd ewch i www.easc.nhs.wales

Dolenni Cyflym