Neidio i'r prif gynnwy

O 1 Ebrill 2024, datblygodd y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys i Gyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru. Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd ein gwefan yn parhau i fod yn weithredol. Yn y cyfamser gallwch archwilio ein cartref newydd yn cbc.gig.cymru i gael diweddariadau a gwybodaeth.

Croeso i Bwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB/EASC)

Y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys yw Cyd-bwyllgor y saith bwrdd iechyd yng Nghymru, ac mae'n cael ei gynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. PGAB sydd â'r cyfrifoldeb dros gynllunio a sicrhau digon o wasanaethau ambiwlans i'r boblogaeth. Mae pob un o'r saith Prif Weithredwr yn aelod o'r Pwyllgor ac maent ar y cyd yn comisiynu gwasanaethau ambiwlans brys ac nad yw'n argyfwng sy'n cynnwys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (GCTMB/EMRTS Cymru – Ambiwlans Awyr Cymru). Yn ogystal mae tri aelod cyswllt ar gael sef prif weithredwyr Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Y Newyddion Diweddaraf

Mae'r Uned Genedlaethol Comisiynu Cydweithredol yn ennill Gwobr Arian + Cymhwysedd Diwylliannol Du Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Diverse Cymru

Mae Timau yr Uned Comisiynu Cydweithredol Cenedlaethol (UGGC) a'r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB) wedi ennill gwobr ardystio Arian + Cynllun Cymhwysedd Diwylliannol BAME gan Diverse Cymru.

Mae'r wobr yn cydnabod cefnogaeth ac ymrwymiad y tîm tuag at sicrhau bod yr UGGC / PGAB yn dod yn gyflogwr sy'n gymwys yn ddiwylliannol a sicrhau bod ein gweithle yn deg ac yn deg i'r rhai o gymunedau BAME.

Derbyniodd Shane Mills (Cyfarwyddwr Clinigol) a Sanjeev Mahapatra (Pennaeth Gweithrediadau) y wobr ar ran timau UGGC / PGAB yng Ngwobrau'r Cynllun Cymhwysedd Diwylliannol a gynhaliwyd ddydd Llun 2 Medi 2023.

Mae Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol Diverse Cymru yn offeryn datblygu gweithle arobryn i helpu sefydliadau i weithredu arfer da yn y gweithle, gan sicrhau bod gwasanaethau'n deg ac yn deg i bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru.

Adolygiad Gwasanaeth Prif Gomisiynydd Gwasanaethau Ambiwlans GCTMB