Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB)

Cafodd y PGAB ei ffurfio fel “Cyd-bwyllgor” o dan Gyfarwyddiadau’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (Cymru) 2014, a grëwyd ar 10 Mawrth 2014. Mae’r rhain yn nodi y bydd y saith Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru’n cydweithio i arfer swyddogaethau sy’n ymwneud â chynllunio a diogelu gwasanaethau ambiwlans brys ac at ddibenion arfer y swyddogaethau hynny ar y cyd.

Diweddariad Coronafeirws: Swyddfa

Yn ystod y cyfyngiadau parhaus oherwydd y Coronafeirws, rydyn ni’n parhau i helpu ein gweithwyr ledled Cymru i barhau i weithio gartref os ydy hynny’n bosib. Sylwch: mae’n bosib na fydd unrhyw bost sy’n cyrraedd ein swyddfeydd yn ystod y cyfnod clo yn cael ei agor nes y bydd ein swyddfeydd yn ailagor. Os bydd angen i chi anfon rhywbeth atom ni ar frys, y ffordd orau o wneud hyn yw sganio/tynnu llun ohono a’i anfon atom drwy e-bost.

Cysylltiadau Cyflym